Procurement Notice

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

2020-02-29 දින පළ වූ පුවත්පත් දැන්වීම් වලට අදාල දින සංශෝධනය කිරීම

යාල ජාතික උද්‍යානය‍ෙ වර්ෂා සමයේ ඇති ඇති වූ ගංවතුර තත්වයෙන් හානියට පත්වූ ගල්ලුක්කඩ වැව, බුතව වැව, ගෝනගල වැව සහ ගිනි කසයාය යන වැව් පිළිසකර කිරීමට අදාළව 2020-02-29 දින දිනමිණ,ඩේලිනිවුස් ,තිනකරන් යන පුවත්පත්වල පළවූ දැන්වීම් වල ලංසු සුරක්ෂණ වලංගු විය යුතු දිනය, ලංසු පරික්ෂා කළ හැකි දිනය හා භාරගන්නා අවසාන දිනය හා වේලාවන් පහත පරිදි සංශෝධනය වේ.

1. ලංසු පරික්ෂා කළ හැකි දිනය හා වේලාව- 2020-05-20 ප.ව. 1.30
2. ලංසු නිකුත් කරන අවසන් දිනය හා වේලාව 2020-05-20 ප.ව. 1.30
3. ලංසු බාර ගන්නා අවසන් දිනය හා වේලාව 2020-05-21 ප.ව. 1.30
4. ලංසු විවෘත කිරීමේ දිනය හා වේලාව 2020-05-21 ප.ව. 1.30
5. ලංසු සුරක්ෂණ වලංගු විය දිනය 2020-09-03
6. පුවත්පත් දැන්වීමේ පළමු අනෙකුත් කොන්දේසි තවදුරටත් එලෙසම පවතී.

සභාපති,
ද‍ෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 811 ඒ, ජයන්තිපුර පාර, බත්තරමුල්ල.

Comment (20)

 • Seth| November 21, 2021

  Other amount artane interacao medicamentosa An MSCI upgrade for UAE to emerging market status in Junewill continue to underpin a positive sentiment, with hopes ofDubai winning the World Expo 2020 bid adding its weight. Bidresults will be announced in November.

 • Vicente| November 22, 2021

  Wonderfull great site augmentin bustine dosaggio pediatrico Whatever conclusions are eventually reached about the Asiana crash, the lengthy process the FAA undergoes to approve new rules suggests that any change may be slow in coming. Global standards, requiring agreement among FAA counterparts around the world, are likely to take even longer.

 • Boris| November 23, 2021

  Cool site goodluck 🙂 wellbutrin xl 450mg
  “For the past decade, NSA has lead [sic] an aggressive, multi-pronged effort to break widely used internet encryption technologies,” reads a GCHQ document from 2010. “Vast amounts of encrypted internet data which have up till now been discarded are now exploitable.”

 • Curtis| November 23, 2021

  Accountant supermarket manager buy methylprednisolone injection He didn’t mention the militias. When I asked him what the government was doing to bring armed groups under its control, he said the majority of revolutionaries had been absorbed into forces (nominally) under the authority of the interior and defense ministries.

 • Pierre| November 25, 2021

  Through friends medicare system Death Valley's record temperature of 134 degrees Fahrenheit (56.7 degrees Celsius) — the hottest ever measured on Earth — was set exactly 100 years ago today. But the tale of how the rocky expanse of California desert came to be known as the world's hottest place involves a lengthy stretch in the number two slot, a mission to set the record straight, and a scientist who disappeared amid a revolution.

 • Elden| November 25, 2021

  I work here generic effexor extended release dates For all that, Jackman has stayed in touch with her and they are on good terms. “She comes to visit us, and when I’m in England, I go to visit her, and we’ve always had a good relationship.

 • Deadman| November 26, 2021

  Sorry, I’m busy at the moment precio de bactroban crema Expected at the meeting on Tuesday were four labor leaders – Mary Kay Henry of the Service Employees International Union, Lee Saunders of the public employees union AFSCME, Dennis Van Roekel of the National Education Association and Richard Trumka of the AFL-CIO, the umbrella organization for U.S. labor.

 • Isabelle| November 29, 2021

  I can’t get a dialling tone singulair cena leku “The company is on the verge of a significant earnings andfree cash flow ramp,” said BB&T Capital Markets analyst GarrettNelson, referring to Mt. Milligan. “I think investors that areshort are all hitting the cover button in unison.”

 • Jerrod| November 30, 2021

  I love the theatre methylprednisolone used for gout Globally, Al Jazeera is seen in more than 260 million homesin 130 countries. But the English version of the network has sofar struggled to find distributors in the United States, in partbecause it was perceived as being anti-American, particularly atthe height of the U.S. War in Iraq.

 • Raymon| December 5, 2021

  I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh cefaclor pille Moody’s also lowered Southern Illinois University to ‘A3’from ‘A2,’ affecting $318 million of its pro-forma Housing andAuxiliary Facilities Revenue Bonds, Medical Facilities RevenueBonds, and Certificates of Participation.

 • Heyjew| December 5, 2021

  I work for myself ivermectin scaly leg mites Goldman and UBS are joint lead “book-runners” on the float. Their job is to find buyers for the shares, balancing the best price with the type of shareholder wanted by the client – in this case, the Government.

 • Danny| December 7, 2021

  I went to marathi brahmin gotra list “This is a disgrace to democracy,” a man called Dube told Reuters at a Nkhaba polling station. “Our resources go to a small clique who benefit from the system. In Swaziland, we don’t have peace, but we are quiet.”

 • Tobias| December 8, 2021

  What sort of music do you like? dexametasona ciprofloxacino oftalmico NAIROBI, Kenya — Her husband back home in the United States, Katherine Walton did what she usually did when he traveled. She took her five children to the Westgate mall just five minutes from their Nairobi home to do some shopping.

 • Sherwood| December 12, 2021

  I live here amlodipine norvasc 5 mg Dow Chemical’s net income rose 72 percent to $2.34 billion,or $1.87 per share, in the second quarter, helped by the $2.2billion received in damages from Kuwait’s state chemicalscompany for pulling out of the K-Dow petrochemical venture in2008.

 • Liam| December 12, 2021

  i’m fine good work jobs in getz pharma This year’s big awards season officially kicked off with the 65th annual Primetime Emmy Awards, but the night wasn’t without a few surprises. Take a look back at the evening’s most talked-about moment…

 • Autumn| December 15, 2021

  I’m a member of a gym topamax dosage for tourettes Without express and binding instructions about when to withhold care, hospitals and health care professionals generally have their own moral and legal obligations to keep a person alive as long as possible. When consumers are asked about their preferred end-of-life care, the committee was told, it turns out that they strongly favor less care, particularly if such care would be unlikely to lead to a cure and if it saddles the family with heavy health care expenses.

 • Jeffrey| December 18, 2021

  Lost credit card cefuroxime axetil for oral suspension usp in hindi A June 14 “Proposal to Creditors” made roughly a month before the bankruptcy filing “serves as the vehicle of Governor Snyder and EM Orr to use federal bankruptcy law to impair pensions protected from impairment” by the Michigan constitution, the UAW said in its objection.

 • Chung| December 19, 2021

  Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? ultra strong lidocaine anesthetic cream 10.56 Smithfield said in a statement emailed by Keira Lombardo,the company’s vice president of investor relations and corporatecommunications, that it was not aware of and would not speculateabout any plan for the combined company to access the equitycapital markets.

 • Major| January 31, 2022

  Thanks for calling para que sirve dexamethasone 4 mg In both, Cyrus is referencing the illegal drug, touted as a pure form of ecstasy. Molly has become increasingly popular both in Hollywood circles and among teenagers and young adults, and it has also been blamed for several deaths. We talked to some users about why they take it, and whether famous performers singing about it plays any role.

 • Diva| January 31, 2022

  I’d like to send this letter by obat xenical buat apa “It’s not necessarily that, and this brings me again back to the labeling, because, I mean, at least test it [GMO crops] properly, adequately. That way we know, as the consumer, if it’s safe. And you know what, OK, whoever wants to eat it, or whoever wants to experiment with it, go ahead, but the people—” Parent said before being interrupted by O’Leary.

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *